Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Sklep o podelitvi priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj