Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2021

24. 6. 2021 Stanka L. (Kabinet županje) 505
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2021
Začetek veljavnosti: 25.06.2021
Konec veljavnosti: 23.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora (EUP) CE23 Ptuj - ob Osojnikovi cesti - severno in za del EUP CE23 ob Potrčevi cesti severno od CE23 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.05.2021
Začetek veljavnosti: 09.07.2021
Konec veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o podelitvi priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2021
Začetek veljavnosti: 21.06.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2021
Začetek veljavnosti: 21.06.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2021
Začetek veljavnosti: 25.06.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021/2022 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2021
Začetek veljavnosti: 25.06.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja