Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2020

24. 7. 2020 147
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2020
Začetek veljavnosti: 08.08.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Premoženje občine