Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2020

10. 6. 2020 288
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Drugo
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2020
Začetek veljavnosti: 11.06.2020
Konec veljavnosti: 09.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Odlok o urejanju in oddaji zemljišč za potrebe vrtičkarstva Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo