Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2018

23. 3. 2018 109
Prenos pdf različice dokumenta
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2018
Začetek veljavnosti: 24.03.2018
Konec veljavnosti: 13.04.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2018
Začetek veljavnosti: 24.03.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2018
Začetek veljavnosti: 24.03.2018
Konec veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj v letu 2017 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2018
Začetek veljavnosti: 19.03.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Načrti zaščite in reševanja
Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2018
Začetek veljavnosti: 24.03.2018
Konec veljavnosti: 28.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci