Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2017

21. 7. 2017 75
Prenos pdf različice dokumenta
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.07.2017
Začetek veljavnosti: 17.07.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj za šolsko leto 2017/2018 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.07.2017
Začetek veljavnosti: 22.07.2017
Konec veljavnosti: 28.07.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.07.2017
Začetek veljavnosti: 22.07.2017
Konec veljavnosti: 13.04.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.07.2017
Začetek veljavnosti: 22.07.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Sklep o dopolnitvi Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.07.2017
Začetek veljavnosti: 22.07.2017
Konec veljavnosti: 13.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.07.2017
Začetek veljavnosti: 22.07.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)