Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2015

30. 10. 2015 129
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 31.10.2015
Konec veljavnosti: 28.03.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o spremembah odloka o proračunu mestne občine Ptuj za leto 2015 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 31.10.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o brezplačni uporabi poslovnega prostora (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 30.10.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 31.10.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 31.10.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju nove predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Zavod za Šport Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 31.10.2015
Konec veljavnosti: 19.06.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi