Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2012

21. 12. 2012 146
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2012
Začetek veljavnosti: 22.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembi Odloka o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2012
Začetek veljavnosti: 22.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Premoženje občine
Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2013 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2012
Začetek veljavnosti: 22.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o prenehanju imenovanja članice in o imenovanju novega člana v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2012
Začetek veljavnosti: 17.12.2012
Konec veljavnosti: 23.01.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda REVIVIS Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2012
Začetek veljavnosti: 17.12.2012
Konec veljavnosti: 19.12.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Soglasje k imenovanju predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda javnega zavoda REVIVIS Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2012
Začetek veljavnosti: 17.12.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo