Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2012

26. 11. 2012 112
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.10.2012
Začetek veljavnosti: 11.12.2012
Konec veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju novega člana v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mladika (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2012
Začetek veljavnosti: 19.11.2012
Konec veljavnosti: 22.02.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o subvenciji cen storitev gospodarskih javnih služb v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2012
Začetek veljavnosti: 19.11.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Gospodarske javne službe
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2012
Začetek veljavnosti: 27.11.2012
Konec veljavnosti: 18.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2012
Začetek veljavnosti: 27.11.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2012
Začetek veljavnosti: 19.11.2012
Konec veljavnosti: 23.01.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega socialno-varstvenega zavoda Dom upokojencev Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.11.2012
Začetek veljavnosti: 19.11.2012
Konec veljavnosti: 23.01.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo