Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2012

28. 9. 2012 114
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.07.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Konec veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odredba o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Konec veljavnosti: 13.04.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin
Sklep o uskladitvi cen programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2012
Začetek veljavnosti: 29.09.2012
Konec veljavnosti: 28.01.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2012
Začetek veljavnosti: 29.09.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2012
Začetek veljavnosti: 24.09.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Strategije, plani in načrti
Sklep o sodelovanju med Mestno občino Ptuj in Občino Säffle (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2012
Začetek veljavnosti: 29.09.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi družbene lastnine in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2012
Začetek veljavnosti: 29.09.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2012
Začetek veljavnosti: 29.09.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro