Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2011

23. 12. 2011 62
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.12.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Konec veljavnosti: 22.02.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.11.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.12.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.12.2011
Začetek veljavnosti: 12.12.2011
Konec veljavnosti: 19.11.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Gospodarske javne službe
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.12.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Konec veljavnosti: 28.01.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev