Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2010

23. 6. 2010 140
Odlok o javnem redu in miru v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.05.2010
Začetek veljavnosti: 08.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.05.2010
Začetek veljavnosti: 08.07.2010
Konec veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2010
Začetek veljavnosti: 24.06.2010
Konec veljavnosti: 23.07.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev