Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2009

27. 11. 2009 80
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2009
Začetek veljavnosti: 28.11.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2009
Začetek veljavnosti: 28.11.2009
Konec veljavnosti: 22.02.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Akt o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2009
Začetek veljavnosti: 28.11.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Sklep o povišanju vrednosti točke, ki je osnova za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in garaž (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2009
Začetek veljavnosti: 28.11.2009
Konec veljavnosti: 24.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2009
Začetek veljavnosti: 28.11.2009
Konec veljavnosti: 24.12.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev