Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008

22. 12. 2008 139
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 06.01.2009
Konec veljavnosti: 20.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah Odloka o Turistični vodniški službi turističnega območja Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 23.12.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.11.2008
Začetek veljavnosti: 06.01.2009
Konec veljavnosti: 08.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 22.12.2008
Konec veljavnosti: 30.01.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu v letu 2009 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 23.12.2008
Konec veljavnosti: 25.06.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2009 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 23.12.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih in občinskih taks v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 23.12.2008
Konec veljavnosti: 24.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 22.12.2008
Konec veljavnosti: 16.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Gledališča in muzeji
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet OŠ Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 22.12.2008
Konec veljavnosti: 19.11.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o razrešitvi in o imenovanju člana Odbora za družbene dejavnosti (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 22.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o povišanju vrednosti točke, ki je osnova za ugoto­vitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in garaž (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2008
Začetek veljavnosti: 23.12.2008
Konec veljavnosti: 28.11.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.11.2008
Začetek veljavnosti: 22.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine