Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2008

14. 8. 2008 109
Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2008
Začetek veljavnosti: 29.08.2008
Konec veljavnosti: 08.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za osrednji del območja P11-S1/1 Sovretova pot (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2008
Začetek veljavnosti: 29.08.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o razrešitvi in o imenovanju člana Odbora za finance (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.07.2008
Začetek veljavnosti: 14.08.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja