Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007

27. 7. 2007 180
Prenos pdf različice dokumenta
Statut Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2007
Začetek veljavnosti: 11.08.2007
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije vode v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.2007
Začetek veljavnosti: 28.07.2007
Tip objave: Drugo
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.2007
Začetek veljavnosti: 27.07.2007
Konec veljavnosti: 20.11.2007
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.2007
Začetek veljavnosti: 16.08.2007
Konec veljavnosti: 25.07.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Odlok o komunalnem prispevku Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.2007
Začetek veljavnosti: 11.08.2007
Konec veljavnosti: 26.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.2007
Začetek veljavnosti: 04.08.2007
Konec veljavnosti: 26.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o uskladitvi cene programov v Javno vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.2007
Začetek veljavnosti: 28.07.2007
Konec veljavnosti: 28.04.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci