Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2006

26. 4. 2006 60
Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2006
Začetek veljavnosti: 04.05.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2005 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2006
Začetek veljavnosti: 27.04.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2006
Začetek veljavnosti: 27.04.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za poselitveno območje P11-S14/2 Budina (prva faza) (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2006
Začetek veljavnosti: 04.05.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Sklep o potrditvi cene distribucije zemeljskega plina družbi Adriaplin, d. o. o., v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2006
Začetek veljavnosti: 27.04.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba z zemeljskim plinom
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.04.2006
Začetek veljavnosti: 27.04.2006
Konec veljavnosti: 25.06.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila