23. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Urša S. (Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem) 997
Seja je potekala dne 22.02.2021 ob 15.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Konec veljavnosti: 23.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 13.03.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Malo gospodarstvo
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 4032/2 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o potrditvi zaprte Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 22.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda REVIVIS Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 22.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega socialno-varstvenega zavoda Dom upokojencev Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 22.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 25.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 25.03.2021
Konec veljavnosti: 07.08.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gledališča in muzeji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 25.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi