Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021

Predpisi, na katere predpis vpliva