Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2021

9. 4. 2021 Stanka L. (Kabinet županje) 707
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o dopolnitvi Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Odlok o spremembah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin