URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 13/2021

22. 10. 2021 Stanka L. (Kabinet županje) 413
Prenos pdf različice dokumenta
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 13/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.10.2021
Začetek veljavnosti: 23.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj, spremembe in dopolnitve št. 5 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 13/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2021
Začetek veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj, parcela 1166/6 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 13/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.10.2021
Začetek veljavnosti: 23.10.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro