URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2022

24. 6. 2022 Stanka L. (Kabinet županje) 219
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2022 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.2022
Začetek veljavnosti: 25.06.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.05.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarski subjekti
Sklep o podelitvi priznanja naziv častna občanka Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.2022
Začetek veljavnosti: 13.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.2022
Začetek veljavnosti: 13.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ptuj za volilno leto 2022 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.2022
Začetek veljavnosti: 25.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2022/2023 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.2022
Začetek veljavnosti: 25.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Zavod za šport Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.2022
Začetek veljavnosti: 13.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi