URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2022

29. 9. 2022 Stanka L. (Kabinet županje) 275
Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2022
Začetek veljavnosti: 30.09.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi premoženja Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2022
Začetek veljavnosti: 30.09.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 387 Kicar parcela 792/4 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2022
Začetek veljavnosti: 30.09.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 372 Spodnji Velovlek parcela 737/6 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2022
Začetek veljavnosti: 30.09.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju novega predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Zavod za šport Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2022
Začetek veljavnosti: 26.09.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o prenehanju dolžnosti članice in o imenovanju nove članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2022
Začetek veljavnosti: 26.09.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o ugotovitvi najmanjšega števila volivcev, ki lahko na rednih lokalnih volitvah v letu 2022 s podpisovanjem določijo kandidaturo za župana Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinska volilna komisija
Datum sprejetja: 05.09.2022
Začetek veljavnosti: 05.09.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja