URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2023

8. 11. 2023 Stanka L. (Kabinet županje) 583
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.10.2023
Začetek veljavnosti: 23.11.2023
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.10.2023
Začetek veljavnosti: 23.11.2023
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.10.2023
Začetek veljavnosti: 23.11.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.10.2023
Začetek veljavnosti: 23.11.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Javni zavod Ptuj" (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.10.2023
Začetek veljavnosti: 23.11.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo