Odlok o oglaševanju v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva