Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Odlok o oglaševanju v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva