Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Pravilnik o merilih za postavitev in obliko objektov za oglaševanje

Predpisi, na katere predpis vpliva