Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin

Predpisi, na katere predpis vpliva