Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva