Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva