Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem