Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Predpisi, na katere predpis vpliva