Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva