Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva