Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka

Predpisi, na katere predpis vpliva