Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka

Predpisi, na katere predpis vpliva