Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva