Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2018

7. 2. 2018 52
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.01.2018
Začetek veljavnosti: 22.02.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport