Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva