Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2017

2. 8. 2017 89
Prenos pdf različice dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.07.2017
Začetek veljavnosti: 03.08.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.07.2017
Začetek veljavnosti: 17.08.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarski subjekti
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj – tretje spremembe in dopolnitve (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.07.2017
Začetek veljavnosti: 17.08.2017
Konec veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)