Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva