Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2017

24. 2. 2017 86
Prenos pdf različice dokumenta
Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (diip) Cesta Podvinci (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2017
Začetek veljavnosti: 24.02.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi spremembe načrta razvojnega programa (nrp) Cesta Podvinci (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2017
Začetek veljavnosti: 24.02.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Obvezna razlaga 2. točke petega odstavka 46. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2017
Začetek veljavnosti: 25.02.2017
Konec veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Pravilnik o odstranitvi, hrambi in izdaji nepravilno parkiranih vozi na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2017
Začetek veljavnosti: 11.03.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Promet in zveze
Pravilnik o odstranitvi in ravnanju z zapuščenimi vozil na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2017
Začetek veljavnosti: 11.03.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Promet in zveze