Obvezna razlaga 2. točke petega odstavka 46. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva