Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2015

11. 11. 2015 224
Odlok o organizaciji in nalogah občinske uprave Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 26.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 26.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembi Odloka o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 12.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Premoženje občine
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 26.11.2015
Konec veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o uporabi grba, zastave in žiga Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2015
Začetek veljavnosti: 26.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Simboli (zastava, grb), praznik