Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2015

22. 10. 2015 292
Prenos pdf različice dokumenta
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.09.2015
Začetek veljavnosti: 06.11.2015
Konec veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)