Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva