Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2008

29. 2. 2008 72
Pravilnik o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2008
Začetek veljavnosti: 01.03.2008
Konec veljavnosti: 22.02.2018
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2008
Začetek veljavnosti: 29.02.2008
Konec veljavnosti: 25.03.2008
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet OŠ Olge Meglič (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2008
Začetek veljavnosti: 29.02.2008
Konec veljavnosti: 27.02.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet OŠ Mladika (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2008
Začetek veljavnosti: 29.02.2008
Konec veljavnosti: 27.02.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o neizbiri direktorja Mestnega gledališča Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Gledališča in muzeji
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2008
Začetek veljavnosti: 01.03.2008
Konec veljavnosti: 23.12.2008
Tip objave: Drugo
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Soglasje k ustanovitvi društva "Društvo projektni svet vinsko turistične ceste Srednje slovenske gorice" (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.02.2008
Začetek veljavnosti: 25.02.2008
Tip objave: Drugo
Vsebina: Gostinstvo in turizem