Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Pravilnik o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva