Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006

13. 10. 2006 107
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2006
Začetek veljavnosti: 28.10.2006
Konec veljavnosti: 08.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o imenovanju predsednika in članov ter njihovih namestnikov Volilne komisije Mestne četrti Ljudski vrt (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Datum sprejetja: 05.09.2006
Začetek veljavnosti: 05.09.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika in članov ter njihovih namestnikov Volilne komisije Mestne četrti Jezero (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Datum sprejetja: 04.09.2006
Začetek veljavnosti: 04.09.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika in članov ter njihovih namestnikov Volilne komisije Primestne četrti Grajena (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Datum sprejetja: 07.09.2006
Začetek veljavnosti: 07.09.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika in članov ter njihovih namestnikov Volilne komisije Primestne četrti Rogoznica (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Datum sprejetja: 25.08.2006
Začetek veljavnosti: 25.08.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zavoda za šport Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2006
Začetek veljavnosti: 13.10.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o imenovanju predsednika in članov ter njihovih namestnikov Volilne komisije Primestne četrti Spuhlja (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinska volilna komisija
Datum sprejetja: 19.09.2006
Začetek veljavnosti: 19.09.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika in članov ter njihovih namestnikov Volilne komisije Mestne četrti Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Datum sprejetja: 07.09.2006
Začetek veljavnosti: 07.09.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poselitveno območje P11-S6/IV (del Rabelčje vasi) (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2006
Začetek veljavnosti: 28.10.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Sklep o imenovanju predsednika in članov ter njihovih namestnikov Volilne komisije Mestne četrti Center (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Datum sprejetja: 31.08.2006
Začetek veljavnosti: 31.08.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika in članov ter njihovih namestnikov Volilne komisije Mestne četrti Panorama (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Datum sprejetja: 04.09.2006
Začetek veljavnosti: 04.09.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Datum sprejetja: 25.09.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze