Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva