Pravilnik o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva