Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva